ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) ฝ่ายศูนย์หนังสือฯ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นางสาวรัชนี บุญรัตน์
2. นางสาวซัมซูเรีย อิสสภาพ

ผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง)
1.นางสาวศิรภัสสร บุญผาสุข

อนึ่ง มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ตามความเหมาะสม


TOP