ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ โดยเปิดห้องปฏิบัติการให้นักเรียนและคณาจารย์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 74 คน เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ โดยเปิดห้องปฏิบัติการให้นักเรียนและคณาจารย์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษประจำปี 2561 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 74 คน เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีพี่ ๆ นักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำความรู้และการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อเป็นแนวทางให้น้อง ๆ ได้ตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1. กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ 2. สบู่เอาแต่ใจ 3. การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และ 4. ฉันตายไม่ได้ (CPR) ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2993

TOP