รับสมัครผู้เข้าอบรม What's Animation? สร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วย Flash รุ่น 2 วันที่ 23-25 เม.ย.55