เวทีสัมมนา "อารยธรรมแดนใต้ ศรีวิชัย ลังกาสุกะ เมือง ๑๒ นักษัตร" จ.สุราษฎร์ธานี เข้มข้นไปด้วยสาระความรู้จากเจ้าของพื้นที่ตัวจริง