ข่าวเด่น

ชาวนครศรีฯ ร่วม “วิ่งรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม "วิ่งรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์" เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บนเส้นทางการวิ่งรวมระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร

กิจกรรม "วิ่งรวมใจวลัยลักษณ์ฯ" ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ "โครงการรวมใจวลัยลักษณ์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์" โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. ได้ปล่อยตัวนักวิ่ง Set 1 บริเวณศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ มุ่งหน้าไปยัง สนามหน้าเมือง รวมระยะทาง 31.4 กิโลเมตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ช่วงเย็น เวลา 18.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Set 2 จากสนามหน้าเมือง ไปยังหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยได้รับเกียรติจาก นายขจรเกียติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา ประธานหอค้าการจังหวัดนครศรีธรรมราช แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง เข้าร่วมใน Set 2 เป็นจำนวนมากเช่นกันนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในขณะนี้ ได้พัฒนาไปทุกๆด้าน ทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งในการพัฒนาหลายๆ ด้านต้องใช้งบประมาณมหาศาล วันนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดงานรวมใจวลัยลักษณ์ขึ้น เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เชื่อว่าการจัดงานในวันนี้ จะเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชได้สนใจเรื่องของการศึกษาและการรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น

การวิ่งในวันนี้ทั้ง 2 Set ทั้งช่วงเช้าและเย็น ได้เห็นพลังของประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่า การวิ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ช่วยลดภาระของการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ต่อไปเมื่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สร้างเสร็จ จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและดูแลสุขภาพต่อไป ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลของชาวนครอย่างเดียว แต่จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของภาคใต้ตอนบน ให้การรักษาโรคที่มีความซับซ้อน จึงถือเป็นโชคดีของการมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แห่งนี้ เพราะจะช่วยให้การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงดีขึ้น

นายขจรเกียรติ ขอเป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดและชาวนครศรีธรรมราชทุกคนในการขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ช่วยกันพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านการศึกษาและระบบสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวนครศรีฯและชาวภาคใต้รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่ร่วมวิ่งกันมาตั้งแต่บริเวณโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์จนถึงสนามหน้าเมืองรวมระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่ยาวไกลมาก และช่วงเย็นนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอท่าศาลา ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช แขกผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ "โครงการรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์"

กิจกรรมวิ่งในวันนี้เป็นความคิดริเริ่มของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีปรารภว่า อยากจะให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นที่รู้จักและให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เห็นถึงความสำคัญของการมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นการให้โอกาสผู้ที่ไม่มีความพร้อม ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ถือเป็นการสร้างคนที่มีความรู้ ความสามารถมาช่วยในการพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นเหตุผลที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสร้างโรงพยาบาล และถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้เห็นศิษย์เก่า บุคลากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความภาคภูมิใจในการมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของพี่น้องประชาชนทุกคน

ในช่วงค่ำ บริเวณถนนคนเดิน หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จัดกิจกรรมประมูลเสื้อวิ่งพร้อมลายเซ็นดารานักแสดง ผู้มีเกียรติและผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆ ท่าน ประกอบด้วย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตำรวจตรี วันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตูน บอดี้สแลม "มิ้น" ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง "น้าแน็ก" เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา บ่าววี "แพนเค้ก" เขมนิจ จามกรณ์ สงกรานต์ The Voice "ไก่" ภาษิต อภิญญาวาท ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ และ "เวียร์" ศุกลวัฒน์ คณารศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเสื้อเพื่อบริจาคสมทบทุนโครงการรวมใจวลัยลักษณ์เป็นจำนวนมากอีกด้วย

โอกาสนี้ ขอเชิญชมและร่วมสมทบทุน "โครงการรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” ในการถ่ายทอดสดรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD (30) วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.00 - 23.30 น. โดยสามารถร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่านบัญชี กองทุนรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-0-95771-5 บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 302-2-47061-1 และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส ท่าศาลา เลขที่บัญชี 997-207660-2 โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริจาคส่งเอกสารการโอนเงิน ชื่อและที่อยู่ ไปที่ นางจันทร์จิรา ศรีราพร ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3717 โทรสาร 0 7567 3719 E-mail : junjira.wu@gmail.com line ID : wu.fund สำหรับการออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ประมวลภาพ

ข่าว : ชลธิชา ปานแก้ว
ภาพ : ว่าที่ ร.ต.เสกมนต์ หม่อมวิญญา
นายเพชรดนัย ว่องไวรัตนกุล และทีมอาสาช่างภาพ

TOP