ข่าวสุขภาพและกีฬา

ของดให้บริการสระว่ายน้ำชั่วคราวในวันที่ 2 และ 6 กรกฏาคม 2561

ของดให้บริการสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ด้วยส่วนอำนวยการและสารบรรณได้กำหนดจัดกิจกรรม Get Together สำหรับผู้บริหาร ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ เวลา 13.00 - 20.00 น. จึงของดให้บริการในวันดังกล่าว

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ด้วยศูนย์กีฬาและสุขภาพได้จัดพิธีเปิดสระว่ายน้ำ ( หลังจากการปรับปรุงใหม่ ) ในช่วงเวลา 13.30 - 16.30 น.จึงของงดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว และเปิดให้บริการเวลา 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก หากต้องการข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 5706 , 5718 หรือประสานเจ้าหน้าที่คุมสระ คุณพรศักดิ์ โทร.087 - 272 2253

TOP