ข่าวสุขภาพและกีฬา

สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานสำหรับบุตรหลานบุคลากรและประชาชนทั่วไป

สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานสำหรับบุตรหลานบุคลากรและประชาชนทั่วไป เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักงาน สระว่ายน้ำ โดยจะเริ่มเรียนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/คน เรียน 10 ชั่วโมง นักเรียน 5 คน/ครู 1 คน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 5719 หรือโทร. 0939405297 น้องกาล (ศูนย์กีฬา)

TOP