ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส "WU TENNIS 2018" วันที่ 21 - 22 กรกฏาคม 2561

ชมรมกีฬาเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาเทนนิสเอซีสปอร์ตเซ็นเตอร์ กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิส "WU TENNIS 2018" ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฏาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย

1. ประเภทเยาวชน
1.1 ชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 18 ปี
1.2 หญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 18 ปี
* ค่าสมัครคนละ 500 บาท/รุ่นอายุ , สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่นอายุ
* รับรองผลการแข่งขันจากลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
* อันดับที่ 1 - 3 จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

2. ประชาชนและสูงอายุ
2.1 ชายคู่ทั่วไป
2.2 คู่ผสมทั่วไป
2.3 ชายคู่อายุรวม 95 ปี (A+D หรือ B+C)
2.4 ชายคู่อายุรวม 115 ปี (A+D หรือ B+C)
2.5 คู่ผสมอายุรวม 85 ปี (A+D หรือ B+C)
2.6 คู่ผสมอายุรวม 105 ปี (A+D หรือ B+C)
2.7 ชายคู่อายุรวม 100 ปี (C+C)
2.8 คู่ผสมอายุรวม 80 ปี (C+D)
2.9 คู่ผสมหรือหญิงคู่ (รุ่นพิเศษ D+D

* คุณสมบัตินักกีฬาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารประชาสัมพันธ์
* ค่าสมัครคนละ 500 บาท/รุ่นอายุ , สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่นอายุ
* อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท
* อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
* อันดับที่ 3 (2 รางวัล ครองร่วม) จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. คุณสนธยา คงชัย ประธานชมรม โทรศัพท์ 081-9688854
2. คุณภราดร จีนชาวนา ที่ปรึกษาชมรม โทรศัพท์ 075-673163
4. คุณสุนันฑา ศรีเอียด ผู้ประสานงานชมรม โทรศัพท์ 061-6651468
3. หรือ http://www.ltat.sportswiz.asia (เฉพาะประเภทเยาวชน)


TOP