ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มเภสัชกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม 2561

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “สัปดาห์เภสัชกรรม 2561” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ภายใต้คำขวัญ “ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 ปรึกษาเภสัชกร” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ยาและสมุนไพรอย่างถูกวิธี ปลอดภัย สมเหตุผล เพื่อรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ

ในงานมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ในเรื่องของการใช้ยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรที่ถูกต้อง การให้ความรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย การตรวจหาสารสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาแผนโบราณ การสาธิตและให้ประชาชนได้ร่วมทำยาดมสมุนไพรด้วยตนเอง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีผู้สนใจจำนวนมาก และมีเป็นประโยชน์ต่อสังคม


TOP