ข่าวการศึกษา

ประกาศ เลื่อนการจำหน่ายระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เป็น 2 เมษายน 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้บริการจำหน่ายระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยจำหน่าย 2 สถานที่ ดังนี้

1. จำหน่ายที่ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำหน่ายระหว่างวันที่ 2 - 20 เมษายน 2555

2. จำหน่ายที่ อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ใกล้สี่แยกบางกุ้ง) จำหน่ายระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2555

TOP