ข่าวสมัครงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถพยาบาล สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถพยาบาล ดังนี้
009 นายพิเชษฐ์ ดาบทอง
015 นายศรีล พันธรักษ์
017 นายณัฐวุฒิ ภัควันสกุล

บัดนี้ ทางศูนย์การแพทย์มหาวิทยาวลัยลักษณ์กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์


TOP