ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

"วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4 จัดยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบกับกิจกรรมมากมายประกอบด้วย

 

- พบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย วิทยากรประจำรายการ "รู้ สู้ ภัยพิบัติ" ทาง Thai PBS รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
- การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral Presentations และ Poster Presentations กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตร วิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการและสารสนเทศ สถาปัตยกรรมศาสตร์และมัลติมีเดีย งานวิจัยเชิงพื้นที่
- นิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
- งานมอบรางวัล "วันนักวิจัย มวล."
- งานประชุมวิชาการ + บัณฑิตศึกษา + Functional molecules and Materials + ทางไม้ + รัฐศาสตร์ + การเรียนรู้เชิงรุก และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจส่งบทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract ) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แบบ Online ได้ที่ http://wuresearch.wu.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 ค่าลงทะเบียน 500 บาท เท่านั้น (ค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทร. 0-7567-3565-6, 0-7567-3577 โทรสาร 0-7567-3553
e-mail:dladdawa@wu.ac.th หรือ journal.wu@gmail.com
website : http://wuresearch.wu.ac.th และ http://ird.wu.ac.th

โอกาส ดี ดี ปีละครั้งเดียวเท่านั้น

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP