ข่าวการศึกษา

แจ้งกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

ตามที่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีกำหนดการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 นั้น
 
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ได้ในวันที่ 3 เมษายน 2555 นี้ ทางเว็บไซต์ http://mba.wu.ac.th หรือสอบถามรายชื่อ โทร. 0 7567 2203, 0 7567 2208

TOP