ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการอบรม-ประชาสัมพันธ์ ใบสมัครอบรม และหนังสือขออนุญาตหน่วยงาน ได้ที่ https://nurse.wu.ac.th/2018/07/11/อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรั/


TOP