มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเครื่องอบแห้งลูกเดือยสำหรับแปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ