ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเครื่องอบแห้งลูกเดือยสำหรับแปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเครื่องอบแห้งลูกเดือยสำหรับแปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ ในคำขอเลขที่ 1203000272 ยื่นคำขอเมื่อ 13 มีนาคม 2555 รับคำขอเมื่อ 16 มีนาคม 2555 ซึ่งประดิษฐ์โดย นายไพรวัลย์ เกิดทองมี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ถือสิทธิ
 
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ ออกแบบเครื่องอบที่ใช้สำหรับการอบแห้งลูกเดือยโดยเฉพาะด้วยคลื่นไมโครเวฟ ก่อนจะนำลูกเดือยไปแปรรูปทำเป็นขนมชนิดต่างๆต่อไป
 
ลูกเดือยเป็นผลิตผลทางการเกษตร ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างด้วยกัน เช่น เป็นยาขับปัสสาวะ เป็นยาสมุนไพรต้านมะเร็ง เป็นยาสมุนไพรรักษาหูดเรื้อรัง เนื้องอก เป็นยาแก้ปวด ลดความดัน เป็นต้น จากที่กล่าวมาแล้วประโยชน์ของลูกเดือยมีมากมายหลายอย่างด้วยกัน การบริโภคลูกเดือยส่วนมากจะทำเป็นขนมหวาน การแปรรูปลูกเดือยมักจะทำแห้งแล้วนำมาทอด เพื่อจำหน่าย
 
การทำลูกเดือยทอด คือการนำลูกเดือยแช่น้ำแล้วนำไปนึ่งในเวลาที่พอเหมาะทำลูกเดือยกึ่งสุก กึ่งดิบ แล้วนำไปตากแดดให้แห้งใช้เวลา 1- 2 วัน การตากแดดทางผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมประมาณแสงแดดให้สม่ำเสมอได้ ทำให้การควบคุมความชื้นในเม็ดลูกเดือยทำได้ไม่ดีนัก นอกจากนั้น ผู้ผลิตบางรายนำลูกเดือยที่นึ่งแล้วไปอบกับลมร้อน ความร้อนที่ลูกเดือยได้รับจากลมร้อนจะมีความแตกต่างกัน ระหว่างภายในกับภายนอกลูกเดือย ความร้อนที่สูงกว่าภายนอกทำให้ผิวของลูกเดือยเสียสภาพแข็ง ทั้งที่ภายในลูกเดือยยังมีความชื้นสูง เมื่อนำไปทอด อัตราการฟูของลูกเดือยจะต่ำ
 
ลักษณะของการให้ความร้อนกับลูกเดือยสำหรับทอดฟู จะต้องมีความสม่ำเสมอและทั่วถึงทั้งภายนอกและภายในของลูกเดือย ด้วยเหตุนี้การให้ความร้อนแบบธรรมดาจากขดลวดความร้อนหรือลมร้อนไม่สามารถที่จะทำได้ เนื่องจากการให้ความร้อนแบบการขดลวดความร้อนจะต้องใช้ตัวกลางในการพาความร้อน ความร้อนจะถูกส่งผ่านตัวกลางไปยังลูกเดือยจะต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่เข้าไปภายลูกเดือย ทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิจากภายในและภายนอก เมื่ออุณหภูมิภายในและภายนอกต่างกัน หากภายนอกมีอุณหภูมิสูงเกินไป โครงสร้างของลูกเดือยบริเวณนั้นจะถูกทำลายไม่สามารถนำมาทอดให้ฟูได้ หรือ เมื่อโครงสร้างภายนอกเสียสภาพ ความชื้นที่อยู่ภายในจะไม่สามารถแทรกตัวผ่านโครงสร้างที่เสียสภาพภายนอกได้ จึงจะทำให้เดือยแตก ทอดไม่ฟู ไม่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ หากลูกเดือยมีขนาดใหญ่มากขึ้นอุณหภูมิของลูกเดือยมีความไม่สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น
 
ทางผู้ประกอบการหลายรายจึงเลือกใช้เทคโนโลยีแบบใหม่คือการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ แต่ยังประสบปัญหาอยู่คือเครื่องที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีขนาดเล็กทำได้ปริมาณน้อย การออกแบบของเครื่องตามท้องตลาดไม่ได้ออกแบบเพื่อการอบแห้ง แต่เป็นการออกแบบเพื่อทำให้อาหารได้รับพลังงานคลื่นไมโครเวฟสูงสุด ทำให้อาหารร้อนมากที่สุด จึงนำมาใช้ในการอบลูกเดือยไม่ได้ ส่วนระบบการควบคุมกำลังไมโครเวฟที่ใช้อยู่ตามท้องตลาดได้มีการควบคุมแบบเปิด - ปิดวงจรกำลังที่ได้ยังควบคุมไม่ละเอียด ใช้การควบคุมกำลังไมโครเวฟแบบเปิด - ปิด วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเครื่องกำเนิดคลื่นไมโครเวฟ ทำให้การควบคุมกำลังของไมโครเวฟไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งเครื่องไมโครเวฟที่ใช้กันตามท้องตลาดไม่ได้ออกแบบให้สามาถใช้งานได้เป็นเวลานานในการอบแต่ละครั้งสามารถตั้งเวลาได้ไม่เกิน 30 นาที
 
ดังนั้นเพื่อให้ความร้อนกับลูกเดือยแปรรูปเพื่อทำแห้งให้สามารถทอดฟูได้ รวดเร็ว ประหยัดพลังงาน และลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ผู้วิจัยจึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องอบแห้งลูกเดือยด้วยคลื่นไมโครเวฟ เพราะคลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นพลังงานที่สามารถส่งเข้าไปให้ความร้อนกับลูกเดือยได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการให้ความร้อนในรูปแบบอื่น เนื่องจากสามารถใช้กำลังไมโครเวฟจากแหล่งกำเนิดไปให้ความร้อนกับลูกเดือยโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานในการส่งพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟที่ส่งเข้าไปให้ความร้อน จะกระตุ้นให้โมเลกุลของของน้ำที่อยู่ภายในโครงสร้างโมเลกุลมีพลังงานจลน์สูงขึ้น มีการเคลื่อนที่ชนกันเกิดเป็นความร้อนจากภายในเม็ดลูกเดือยทำให้ลูกเดือยร้อนอย่างสม่ำเสมอ สามารถนำไปทอดฟูสำหรับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถยึดเป็นอาชีพได้
 
ทั้งนี้ หากบุคลากรท่านใดมีผลงานที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงเอกชนรายใดสนใจจะขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนำเอาผลงานการวิจัยอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ คุณพรรษกร นางนวล หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3000 ต่อ 3575

TOP