ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน"โครงการ OTOP Village"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม และ อาจารย์นิษฐิดา สุดใหม่ คณาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาสังคม จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายใน "โครงการ OTOP Village" เมื่อวันที่ 4-13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดกระบี่ โดยเป็นการบรรยายด้านอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยว" แก่ชุมชนจาก 8 อำเภอ ในจังหวัดกระบี่ 3 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน

กิจกรรมดังกล่าวมีที่ปรึกษากรมพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยประธานสมาพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/pg/WBS2557/photos/?tab=album&album_id=1910001562423739

TOP