ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ให้บริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพแก่ชาวบ้านตำบลท่างิ้ว

ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านท่างาม ให้บริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพแก่ชาวบ้านตำบลท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2555 ณ โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านท่างาม โดยมีชาวบ้านให้ความสนใจและมาตรวจสุขภาพกว่า 200 คน โดยมีรายละเอียดที่ไปให้บริการดังนี้
 
- ตรวจน้ำตาลในเลือด
 
- ตรวจหมู่เลือด / ตรวจภาวะซีด
 
- ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
 
- ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 
- ตรวจจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม

ประมวลภาพ

TOP