ข่าวเด่น

ประมวลภาพพิธีเปิดและการแข่งขันเทนนิส WU TENNIS 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเทนนิส WU TENNIS 2018 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในคู่เปิดสนามกับนักกีฬาอาวุโส ประกอบด้วย คุณสุทธิชัย ภูรินันทกร (นายกสมาคมกีฬาเทนนิสเอซีสปอร์ตเซ็นเตอร์) คุณภราดร จีนชาวนา (อดีตนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย) คุณสนธยา คงชัย (ประธานชมรมเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์) นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการใช้เครื่องยิงลูกเทนนิสซึ่งผลิตโดย อาจารย์ ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชมรมเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาเทนนิสเอซีสปอร์ตเซ็นเตอร์ และสมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันเทนนิส WU TENNIS 2018 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 แบ่งเป็นประเภท เยาวชนชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว อายุ 12 - 18 ปี ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทสูงอายุ โดยมีนักกีฬาเทนนิสจากภาคใต้ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และนครปฐม รวมทั้งผู้ติดตามกว่า 500 คน

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำเสนอข้อมูลและนำผู้เข้าร่วมการแข่งขันเยี่ยมชมพื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความพร้อมด้านต่าง ๆ อาทิ สนามกีฬาระดับมาตรฐาน ระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้า ความสวยงามของสภาพแวดล้อมบริเวณสวนวลัยลักษณ์ อาคารเรียน และการดำเนินงานก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เป็นต้น

ชมรมเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนซึ่งทำให้การจัดแข่งขันเป็นไปได้ด้วยดียิ่ง

สรุปผลการแข่งขันดูได้ที่ http://www.ac-tennis.com

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ac-tennis.com

TOP