ข่าวสุขภาพและกีฬา

บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง ติด 1 ใน 8 ระดับประเทศ ผ่านการอบรมโค้ชแบดมินตัน License Aนายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ารับวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License A ประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านหลักเกณฑ์การอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ติด 1 ใน 8 คนแรกของประเทศไทย โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License A ประจำปี 2560 โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม คือ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C และ License B ที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรอง และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรม

กำหนดการอบรม License A ประจำปี 2560 จัดขึ้นเป็นรุ่นแรก แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2560 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2560 มีการสอบอัตนัยและปรนัย โดยมีเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% ทั้งนี้ได้สอบปฏิบัติการเขียนแผนและโปรแกรมการฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการเป็นที่เรียบร้อย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมด 8 คน และได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License A ประจำปี 2560 ขึ้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนิลุบล 1 ชั้น 2 โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร

TOP