ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐทั้งพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สมาคม ชมรม มูลนิธิ และภาคประชาชน จำนวน 130 หน่วยงาน/องค์กรเข้าร่วม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราชโอกาสเดียวกันนี้ ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา โดยมี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประมวลภาพ

TOP