รับสมัครนักศึกษา ป.โท MIT ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 20 พฤษภาคม 2555