ข่าวเด่น

อธิการบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ เทปบันทึกถวายพระพรจะออกอากาศในช่วงระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2561 ทาง สทท.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าว/ภาพ : ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP