ข่าวการศึกษา

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ คว้า 4 รางวัล งาน IMT-GT ที่มาเลเซียรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งนักศึกษาและบุคลากรจำนวน 81 คน เข้าร่วมงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีนักศึกษาจากประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย จำนวน 12 สถาบัน เข้าร่วม รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน รวมทั้งร่วมเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมินตันและบาสเกตบอล และการสัมมนาวิชาการ

ผลปรากฏว่า กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถคว้ารางวัล "The Best Artistic Dance Award" มาครองได้สำเร็จ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และการสัมมนาวิชาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 Best Mixed Group Award in The 20th IMT-GT Varsity Carnival

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจำนวน 12 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ Universiti Sains Malaysia (USM) University Utara Malaysia (UUM) Universiti Teknologi MARA Universiti Malaysia Perlis (UniMaP) Universitas Syiah Kuala Universitas Negeri Medan Universitas Sumatera Utara และ Institut Teknologi Medan

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP