ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การหาลำดับเบส (Sequencing) การสังเคราะห์ยีน (Gene Synthesis) กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยปัจจุบัน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การหาลำดับเบส (Sequencing) การสังเคราะห์ยีน (Gene Synthesis) กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยปัจจุบันศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท กิบไทย จำกัด ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การหาลำดับเบส (Sequencing) การสังเคราะห์ยีน (Gene Synthesis) กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยปัจจุบัน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น

https://goo.gl/forms/eDNJwFT4C1KoUKlF2"


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=3366

TOP