ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์หลักสูตรอาเซียน ได้รับเกียรติ ใน FORUM นานาชาติ

อาจารย์ราซัค(นายอับดุลรอยะ ปาแนมาแล) ประจำหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้เกียรติเป็นแขกรับเชิญในฐานะ Forum Panelist ร่วมกับนักวิชาการจากอีกหลายประเทศทั่วโลกในงาน The 4th International Conference on Issues in Language Teaching and Learning Amongst Non-Natives Speakers (ILANNS 2018) จัดโดย Universiti Teknologi Mara วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ที่ Concorde Hotel เมืองShah Alam ประเทศมาเลเซีย

TOP