ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS Journal of Management ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ (เดือนกรกฎาคม 2561)

วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ (เดือนกรกฎาคม 2561) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ ทั้ง 14 เรื่อง ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรับชมได้ที่ www.wmsjournal.com

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งนี้ บทความที่จะได้รับการเผยแพร่จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ โทรศัพท์ 0 7567 2247, 0 7567 2227 Email_wmsjournal@hotmail.com Website_www.wmsjournal.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wmsjournal.com

TOP