ข่าวเด่น

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบปะนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายใน ศูนย์กิจการนานาชาติ และส่วนสื่อสารองค์กร พบปะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมกับบรรยายในหัวข้อ ความรู้เปลี่ยนแปลงชีวิต ความรู้เปลี่ยนแปลงประเทศ ความรู้เปลี่ยนแปลงโลก และวลัยลักษณ์คือตานี้แห่งความรู้ โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอันดับ 4 ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นอันดับ 16 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 500 คน

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปพบผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปรึกษาเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะความร่วมมือกับโครงการภาษาอังกฤษของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วยคุณจิตตนา หนูณะ ได้พบผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์โครงการค่าย Walailak Young Ambassador Camp 2018 อีกด้วยประมวลภาพ

TOP