ข่าวเด่น

เชิญรับชมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561เชิญรับชมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รายงานผลการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และความก้าวหน้าของโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมประกาศรับอาจารย์แพทย์

TOP