ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีแก่ รองผู้ว่าฯ กทม.

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายเกรียงยศ สุดลาภา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

TOP