ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ หารือ ม.หัวเฉียว ประเทศจีนศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน นำโดย อธิการบดี Xu Xipeng พร้อมด้วย คุณไพศาล พืชมงคล รองประธานและเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ได้ใช้โอกาสนี้แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงหารือถึงความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ โดยทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวจะพิจารณาส่งอาจารย์ชาวจีนที่สนใจมาร่วมสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยวลียลักษณ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ตกลงที่จะร่วมมือกันและมีแผนที่จะลงนามความร่วมมือกันในอนาคตอันใกล้

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP