ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญฟังบรรยาย "Supervision in Doctoral Education: History and Challenges for the Future" และ "Writing up Qualitative Data in the Social Sciences"ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอเชิญฟังคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ ร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ "Supervision in Doctoral Education: History and Challenges for the Future" และ "Writing up Qualitative Data in the Social Sciences" โดย Professor Dr. Robin Humphrey, PFHEA, และ National Teaching Fellow 2011, Director of Postgraduate Research Training, Faculty of Humanities and Social Sciences, Newcastle University, UK ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหารชั้น 3 โดยท่านสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://goo.gl/forms/3oz3kX0tsG85nEsX2

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cilt.wu.ac.th/detailBanner.php?ban_id=200

TOP