ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย และร่วมเสวนา “ประสบการณ์วิจัย ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ”ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย และร่วมเสวนา “ประสบการณ์วิจัย ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ” วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-11.00 น. ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย Assistant ProfessorDr. Apichai Tuanyok และคณะ จาก Department of Infectious Diseases & Immunology, Emerging Pathogens Institute, College of Veterinary Medicine, University of Florida

ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ https://goo.gl/forms/UkWR0S3y2F2tpX9n2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน โทร 0902172227 อีเมล์ kwiyada@wu.ac.th

TOP