ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาด สถาบันการศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น พ่อค้า คหบดี นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่า ประมาณ 3,000 เข้าร่วม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราชในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นจำนวนมากประมวลภาพ

TOP