ข่าวเด่น

เจ๋ง! เด็กท่องเที่ยว ม.วลัยลักษณ์ คว้า 5 รางวัล เวทีมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวไทย ตามรอยชิม 9 ถิ่นเมืองใต้

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลจากการประกวดการประกอบอาหารในรายการ มหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวไทย ตามรอยชิม 9 ถิ่นเมืองใต้ ณ ห้างโรบินสันจังหวัดตรัง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ 9 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561โดยมีวัตถุดิบหลักในการแข่งขันทั้งสิ้น 9 ประเภท ได้แก่
1. หอยนางรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ปูนิ่ม จังหวัดระนอง
3. กุ้งมังกรเจ็ดสี จังหวัดภูเก็ต
4. ไก่ศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. หมูย่าง จังหวัดตรัง
6. แพะ จังหวัดกระบี่
7. ข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง
8. กล้วยเล็บมือนาง จังหวัดชมพร
9. สาหร่ายพวงองุ่น จังหวัดพังงา

ผู้เข้าแข่งขันต้องประกอบอาหารจากวัตถุดิบแต่ละประเภทที่ลงแข่งขัน โดยต้องประกอบอาหารจำนวน 2 ประเภท ได้แก่ อาหารเรียกน้ำย่อย และ อาหารจานหลัก จำนวน 3 ชุดเพื่อนำเสนต่อคณะกรรมการ และมีเกณฑ์การให้ตัดสิน ดังนี้
100-90 คะแนน รางวัลระดับเหรียญทอง
89-80 คะแนน รางวัลระดับเหรียญเงิน
79-70 คะแนน รางวัลระดับเหรียญทองแดง
69-60 คะแนน รางวัลระดับใบประกาศนียบัตร

ทั้งนี้ มีนักศึกษาลงเเข่งขันทั้งหมด 4 ทีม 7 คน ลงเเข่งจำนวน 5 รายการแข่งขัน โดยมีอาจารย์ปวิธ ตันสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน และได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเหรียญเงิน รายการข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง 84.2 คะแนน
(นายภูธเนศ จันทวโร และ น.ส.สุทธิดา แตงอิน)

STARTER: Sangyod Tartlet with Chicken Curry and Sangyod Béchamel served with Spicy Peanut Sauce and Cucumber Relish

MAIN DISH: Khao Yum MuangNakorn Ball, Sangyod Muffin, Grilled Pork Shoulder served with Red Curry sauce and Buttered Vegetables.

2. รางวัลเหรียญทองเเดง รายการไก่ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 74 คะเนน
(นายปวิธ ตันสกุล และ น.ส.ณภัทริดา มีเดชา)

STARTER: Grilled Chicken with Lemongrass, Deep fried Golden Pocket (Chicken Curry), Sweet Chili Jelly, Mint Sauce and Cucumber Relish

MAIN DISH: Chicken and Liver Mousse with Green Curry, Deep Fried Golden Parcel stuffed with Mince Chicken and Salted Egg Yolk and Sweet Chili Sauce, Braised Drumstick with Soya Sauce, Fried Rice with Salted Fish, Green Curry Sauce and Buttered Spring Vegetables

3. รางวัลเหรียญทองแดง รายการกุ้งมังกรเจ็ดสี ภูเก็ต 74 คะเเนน
(นายธนกร การดี และ นายศตวรรษ เรืองจันทร์)

STARTER: Poached Lobster, Rolled Zucchini with Quinoa, Rocket salad with Crispy Bacon, Served with Balsamic Vinaigrette and Passion Fruit Dressing

MAIN DISH: Grilled Miso Lobster, Lobster Ball glazed with Balsamic Pomegranate Sauce, Tom Yam Lobster Bisque, Sweet Corn Puree and Buttered Vegetables

4. รางวัลเหรียญทองเเดง รายการปูนิ่ม ระนอง 70 คะแนน
(น.ส.สุดารัตน์ นานอน และ น.ส.ดาวดี สงประเสริฐ)

STARTER: Soft Shell Crab Rolled with Mints Dressing and Crab Custard

MAIN DISH: Crispy Soft Shell Crab, Corn Puree, Cream Purple potato served with Curry Sauce and Buttered Vegetables

5. รางวัลระดับประกาศนียบัตร รายการสาหร่ายพวงองุ่น พังงา 67 คะแนน
(น.ส.สุดารัตน์ นานอน และ น.ส.ดาวดี สงประเสริฐ)

STARTER: Grape Seaweed Dumpling served with Strawberry Salsa and Passion Fruit Dressing

MAIN DISH: Grilled Mixed Seafood, Seafood Ball, Grape Seaweed, Rice vermicelli served with Nam Chub Sauce and Spring Vegetables

ประมวลภาพ

TOP