ข่าวเด่น

นักกอล์ฟจากภาคใต้กว่า 140 คน ร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open 2012 ชิงถ้วยองคมนตรี
คณะนักศึกษาหลักสูตร MBA ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ “โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open 2012” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี โดยมีนักกอล์ฟจากทั่วภาคใต้เข้าร่วมกว่า 140 คน และมีรายได้รวมกว่า 3 แสนบาท
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ “โครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open 2012” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนักกอล์ฟจากทั่วภาคใต้เข้าร่วมกว่า 140 คน และมีรายได้รวมกว่า 3 แสนบาท
 
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการและผู้กำกับดูแลศูนย์วิทยบริการ สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกันมอบถ้วยรางวัลและของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้
 
การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 140 คน มีเงินรายได้กว่า 3 แสนบาท เป็นเงินจากค่าสมัครเข้าแข่งขันกอล์ฟการกุศล รวมกับเงินบริจาคในนามบุคคลและผู้สนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 
ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายคณะนักศึกษา MBA จะบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะทำพิธีมอบเงินบริจาคในวันที่ 18 เมษายน 2555 ณ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP