ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ แผนการดำเนินการ ประสบการณ์ และข้อเสนอสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้แก่มหาวิทยาลัย (ไม่ต่ำกว่า 36,000 บาท) พร้อมยื่นหลักประกันซองเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายให้มหาวิทยลัย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ จำนวน 50,000 บาท โดยกำหนดยื่นซอง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกำหนดเปิดซองเพื่อคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้เสนอซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน โทร. 075-673859-60 หรือ โทร. 082-8128844

TOP