ข่าวทั่วไป

บริการรถรับ-ส่ง งานมงคลสมรส อ.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา

ตามที่ อาจารย์อรรถรัตน์ พัฒนวงศา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มีกำหนดจัดงานมงคลสมรส ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ร้านแบบไทย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยทางเจ้าภาพได้จัดรถบัส ไว้บริการผู้ที่เดินทางไปร่วมงาน โดยขึ้นรถที่ อาคารวิชาการ 9 เวลา 09.00 น.

ในการนี้ ผู้ที่จะไปร่วมงาน สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณจิรา กาญจนภักดิ์ โทร. 2809 E-mail : kjira@wu.ac.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

TOP