ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนมัธยมยานากาวา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมยานากาวา จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงเรียนมัธยมยานากาวา เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม ศิลปวัฒนธรรมและด้านภาษาต่างประเทศ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน นายณรงค์ สุทธิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนดังกล่าวร่วมกันเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมยานากาวา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้บรรยายในหัวข้อ "ความรู้เปลี่ยนแปลงชีวิต ความรู้เปลี่ยนแปลงประเทศ ความรู้เปลี่ยนแปลงโลก และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือตาน้ำแห่งความรู้"ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP