ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา (ว่ายน้ำ)

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา (ว่ายน้ำ) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ สระว่ายน้ำ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ อ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ โทร. 2008 หรือ น้องกาล โทร. 5719 มือถือ 064-2511229

TOP