ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ประกอบการ และทายาทธุรกิจ ให้ความสนใจเข้าอบรมโครงการ NEC พื้นที่ นครศรีฯ จำนวนมากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปีงบประมาณ 2555 พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ให้สามารถก่อตั้งกิจการได้สำเร็จและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และกลุ่มทายาทธุรกิจในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยได้เปิดการอบรมในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องบัวชมพู โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
 
สำหรับในปีนี้ มีกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ ทายาทธุรกิจ ได้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กว่า 50 ท่าน แต่ทางโครงการคัดเลือกไว้เพียง 40 ท่านเท่านั้น โดยการอบรมที่ผ่านมามีวิทยากรดังนี้


 
วันที่ 24 มีนาคม 2555 อาจารย์ ดร. วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดย คุณนิรันดร์ จินดานาค และ คุณนิศาชล คชคีรีเดชไกร


 
วันที่ 25 มีนาคม 2555 อบรมหัวข้อนโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ โดย คุณสุราษฎร์ ฉิมพลีศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 และ การอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ โดย คุณวิศวรรณ ดำโอ จาก ธนาคาร SME BANK สาขานครศรีธรรมราช


 
วันที่ 31 มีนาคม 2555 อบรมในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการใหม่ โดย นายสุธรรม ชยันเกียรติ นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ ของ จ.นครศรีธรรมราช เจ้าของ ร้านกาแฟโกปี้ ครัวนคร เป็นต้น และการอบรมในหัวข้อ การเขียนแผนธุรกิจ โดย ทีมที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจ คุณสุทธินันท์ นาคน้อย และ คุณศิริมาศ เลือดกาญจนา


 
วันที่ 1 เมษายน 2555 อบรมในหัวข้อ การบริหารจัดการด้านการตลาด โดย ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
สำหรับการฝึกอบรมจะมีทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องปทุมลาภ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม

TOP