ผู้ประกอบการ และทายาทธุรกิจ ให้ความสนใจเข้าอบรมโครงการ NEC พื้นที่ นครศรีฯ จำนวนมาก