ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดงานเปิดตัวต้นไม้ใหญ่ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ได้เดินทางไปร่วมงานพิธีเปิดต้นไม้ใหญ่ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ บ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์

ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม เชิดชูเกียรติชุมชนประเภทต้นไม้ใหญ่ คือ ต้นลำแพน ชุมชนบ้านเขาวัง "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" และ เชิดชูเกียรติประเภทองค์กรชุมชนสืบสานตำนานต้นไม้ คือ ชุมชนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ ได้เดินทางมาเป็นในประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ การใช้เชื้อราควบคุมป้องกันโรคพืชและแมลง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และทีมงาน จาก ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์การเกษตร และนิทรรศการนำเสนอผลงานชุมชนที่เชื่อมโยงกับการจัดการป่าชุมชน โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับชุมชนบ้านเขาวัง เพื่อนำเสนอผลงานในการดูแลรักษาป่าชุมชนต่อคณะกรรมการพิจารณารางวัล "โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ประจำปี 2561 ซึ่งชุมชนบ้านเขาวังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ในการประกวดผลการดำเนินงานป่าชุมชนในระดับประเทศ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/khaowangjaa/

TOP