ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องใน วันรพี 2561 รอบภูมิภาคนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ทั่วประเทศ ประจำ พ.ศ. 2561 รอบภูมิภาค ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย นายภูวดล จันทร์สุด นางสาวแพรวตะวัน ศรีเพ็ชร และนายหรรษธร กานต์ชนาพงศ์ รางวัลชนะเลิศ นายณัฐเวชศาสตร์ จำเนียร นางสาวเทพปรียา พิบูลย์ และนางสาวแพรพรรณ ใจรังษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โดยทั้งสองทีมจะได้เป็นตัวแทนจากภาค 8 เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561 ต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/law.wu.ac.th/photos/pcb.1909753699091454/191005384906143

TOP