ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech November 2018: Materials Research เผยแพร่บทความจากการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวัสดุศาสตร์

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 November 2018: Materials Research ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความด้านวัสดุศาสตร์จากการประชุมวิชาการ 1st MRS Thailand Conference ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 6 เรื่อง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/170

TOP