ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานโปรแกรมเมอร์) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานโปรแกรมเมอร์) จำนวน 6 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นายสุชาติ เสริมศิริ
002 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิตรตรง
003 นางอทิตยา สำลี
004 นางสาวสุทัตตา วัฒนพงศารัตน์
005 นางสาวเกศราวรรณ ทรัพย์มี

ข. กำหนดการสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP