ข่าวทั่วไป

ขอแจ้งการปิดให้บริการของโครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แจ้งปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคเรียน ดังนี้
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 6-16 เม.ย. 2555 เนื่องในวันจักรี และ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี" และ ปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

TOP