ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต พร้อมปลุกพลังบวกในตัวคุณกับเวทีกับเวที Ignite WU: จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน ครั้งที่ 3

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนร่วมค้นหาคำตอบและเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต พร้อมปลุกพลังบวกในตัวคุณกับเวที Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน ครั้งที่ 3 กับวิทยากร 2 ท่าน 2 เรื่องราว ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อ "สร้าง “คุณค่าและความหมาย” ผ่านสิ่งที่คุณทำ" โดย คุณอิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย นักธุรกิจและประธานมูลนิธิธรรมิกชน
เวลา 16.00-19.00 น. บรรยายหัวข้อ "เรียนรู้เพื่อเข้าใจรัก เมตตาตนเอง และผู้อื่น ตามความเป็นจริง" โดย คุณวัชรารัศมิ์ สุนทรวนาเวศ อดีตรองนางสาวไทย ดาราและนักแสดง

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังคิดบวก กระตุ้นให้นักศึกษาหันมาสนใจรับฟังกันมากขึ้น รู้จักบทบาทของตนเองในการนำพลังบวกที่มีมาใช้แก้ปัญหา และแสดงพลังร่วมกันผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ โดยเวที Ignite WU นี้จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังบวก ทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยประสานและขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปลุกจิตสำนึกพลังบวกให้ขยายตัวอย่างยั่งยืนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7567-2654 หรืออีเมล patcharee.ma@wu.ac.th


TOP