ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดค่าย WU Seeds Camp 2018 นักเรียนม.ปลายทั่วประเทศแห่ร่วมม.วลัยลักษณ์ จัดค่าย“วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต” WU Seeds Camp 2018 ชวนนักเรียนมัธยมปลายสัมผัสบรรยากาศชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมค้นหาตัวตนผ่านฐานกิจกรรมในหลักสูตรที่สนใจ ด้านศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ร่วมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ภายใต้หัวข้อ ความรู้เปลี่ยนแปลงชีวิต ความรู้เปลี่ยนแปลงประเทศ ความรู้เปลี่ยนแปลงโลก วลัยลักษณ์ตาน้ำแห่งความรู้รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการการศึกษาร่วมกับสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย จัดโครงการ “วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต” WU Seeds Camp 2018 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปีที่ 5 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัย อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย รู้จักค้นหาตัวตนผ่านฐานกิจกรรมในหลักสูตรที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และยังเป็นการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับนักศึกษาไปยังกลุ่มเพื่อนๆในโรงเรียน รวมทั้งเพื่อเป็นการรับนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าวต่ออีกว่า การจัดโครงการ WU Seeds Camp ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศ 231 คน เข้าร่วม ซึ่งมีนักเรียนที่เดินทางมาไกลที่สุดจากจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ข้อแตกต่างจากค่ายอื่นๆ คือ นักเรียนสามารถเลือกสำนักวิชาสนใจ และระบุมาเลยว่าจะมาเข้าค่ายในส่วนของสำนักวิชาอะไร และเข้าไปเรียนรู้ข้อมูลต่างๆในสำนักวิชาเหล่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ที่สำคัญนักเรียนยังจะได้เรียนรู้ข้อมูลระบบTCAS การทำPort Follio พร้อมทั้งได้รับความอบอุ่นจากผู้บริหาร คณาจารย์ ทั้งพี่ๆ รุ่นพี่นักศึกษา และได้เพื่อนใหม่ เชื่อว่าเขาก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เข้ามาสู่รั้วของวลัยลักษณ์ที่จะพัฒนาและก็เติบโต เป็นคนดีของสังคมได้

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP