ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีอบแห้งไมโครเวฟ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ – รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน
“การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีอบแห้งไมโครเวฟ”
วัน พุธ ที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านอาหาร
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านอาหารและผู้สนใจนวัตกรรมอาหาร
สมัครได้ที่ https://docs.google.com

ติดต่อ สอบถามได้ที่
นางสาวเสาวคนธ์ ใจต๊ะมา โทรศัพท์ 0 7567 2963


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stp.wu.ac.th/2018/wufoodinno/

TOP