ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech 2018 ออกเผยแพร่ครบ 12 เล่ม 75 บทความ

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ได้ออกเผยแพร่ปีที่ 15 ครบ 12 เล่มแล้ว โดย
ฉบับที่ 12 December 2018: Food Research ออนไลน์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 พ.ศ. 2561 มี ผศ. ดร. ปิยะพงศ์ โชติพันธ์ ทำหน้าที่บรรณาธิการประจำฉบับ ประกอบด้วยบทความวิจัยเกี่ยวกับอาหาร จำนวน 6 เรื่อง

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology เป็นวารสารในฐานข้อมูล Scopus จากมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียว ที่ปรับการออกเป็นรายเดือน ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี 60 ฉบับ โดยจัดเนื้อหาในแต่ละเล่มให้มีความสอดคล้องตามแก่นเรื่องเดียวกัน สำหรับปีที่ 15 (2018) ดังนี้

Vol 15, No 12 (2018): Food Research
Issue Editor: Dr. PIYAPONG CHOTIPUNTU
Walailak Journal of Science and Technology Volume 15, Number 12, December 2018

Vol 15, No 11 (2018): Materials Research
Issue Editor: Dr. CHITNARONG SIRISATHITKUL
Walailak Journal of Science and Technology Volume 15, Number 11, November 2018

Vol 15, No 10 (2018): Plant Sciences
Issue Editor: Dr. CHITNARONG SIRISATHITKUL
Walailak Journal of Science and Technology Volume 15, Number 10, October 2018

Vol 15, No 9 (2018): Health and Genetics
Issue Editor: Dr. SARAWOOT PALIPOCH
Walailak Journal of Science and Technology Volume 15, Number 9, September 2018

Vol 15, No 8 (2018): Special Issues on Medicinal Plants
Guest Editor: Dr. NUTJAREE JEENDUANG
Walailak Journal of Science and Technology Volume 15, Number 8, August 2018

Vol 15, No 7 (2018): Sensing and Coating Technology
Issue Editor: Dr. UTHEN THUBSUANG
Walailak Journal of Science and Technology Volume 15, Number 7, July 2018

Vol 15, No 6 (2018): Mathematical Sciences
Issue Editor: Dr. PHONGPICHIT CHANNUIE
Walailak Journal of Science and Technology Volume 15, Number 6, June 2018

Vol 15, No 5 (2018): Area-based Informatics
Issue Editor: Dr. CHITNARONG SIRISATHITKUL
Walailak Journal of Science and Technology Volume 15, Number 5, May 2018

Vol 15, No 4 (2018): Special Issue on Sustainable Agriculture and Agroindustry
Guest Editor: Dr. NARUMOL MATAN
Walailak Journal of Science and Technology Volume 15, Number 4, April 2018

Vol 15, No 3 (2018): Biodiversity
Issue Editor: Dr. PIMCHANOK PIMTON and Dr. CHITNARONG SIRISATHITKUL
Walailak Journal of Science and Technology Volume 15, Number 3, March 2018

Vol 15, No 2 (2018): Biomedical Sciences
Issue Editor: Dr. SARAWOOT PALIPOCH
Walailak Journal of Science and Technology Volume 15, Number 2, February 2018

Vol 15, No 1 (2018): Internet Technology
Issue Editor: Dr. CHAIROTE YAIPRASERT and Dr. CHITNARONG SIRISATHITKUL
Walailak Journal of Science and Technology Volume 15, Number 1, January 2018

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่อการอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th) และสามารถติดต่อสอบถามให้ข้อเสนอแนะได้ที่ บรรณาธิการจัดการ (Managing Editor) คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม journal.wu@gmail.comรายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/index

TOP