ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ รับมอบทุนการศึกษาด้านเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 979,600 บาท จากคุณสุจินต์ จันทร์จำเริญ ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด และคุณเจนจิรา พรหมศิริ ผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัท Next Generation Genomic ซึ่งเป็นตัวแทน นายแพทย์วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา และทุนการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ พร้อมทั้งรับเข้าทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์

ภาพและข่าว: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP